Hasznos Tudnivalók

Jogszabályok

2001. évi CI. törvény a felnottképzésrõl

 

1993. évi LXXVI. törvény A szakképzésrõl

 

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjérõl

 

8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl, valamint a térségi integrált szakképzõ központ tanácsadó testületérõl

 

123/2007. (V. 31.) Kormány rendelet a felnottképzési normatív támogatás részletes szabályairól

 

22/2004. (II. 16.) Kormány rendelet a felnõtképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól


24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás részletes szabályairól