A Társaság feladatai

 

 


·                       Profilegyeztetés után kijelölt gyakorlóhelyek létrehozása

·                       A közös szolgáltatások szervezeti hátterének megteremtése

·                       Integrált intézményközi és fenntartóközi irányítási rendszer kiépítése

·                       Közös nyomonkövetési rendszer kialakítása

·                       Az önkormányzati közszolgálati feladatellátás és a gyakorlati képzés szervezeti összehangolása

·                       Proaktív életpálya és munkába állási kommunikáció mûködtetése

·                       Közös pályaorientációs és pályaválasztási rendszer kidolgozása

·                       Gyors reagálású felnõttképzési rendszer

·                       Esélykiegyenlítés mérésre épülõ alapkompetencia-képzõ rendszerrel

·                       Felkészítés az EU-n belüli munkavállalásra

·                       Vállalati kapcsolatépítés támogatása

·                       Folyamatos szakoktató-továbbképzési és tapasztalatszerzési rendszer mûködtetése

·                       Fejlesztési projektmenedzsment kapacitásépítés