A gyõri központú Vocational Academy kezdeményezésére 2008. február 5-én a budapesti Novotel Kungresszus különtermében alakult meg az USUS OPTIMUS nonprofit kft.


A tulajdonosok a jelen társaság megalapítását elsõdlegesen a szakképzéssel összefüggõ önkormányzati feladatok ellátásában való részvétel, másodlagosan pedig a közhasznú szervezetekrõl szóló, 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ában meghatározott tevékenységek folytatása érdekében hozzák létre. A társaság mûködtetése során fontos célnak tekintik a keresletvezérelt, minõségi szakképzés kialakulásának segítését, a gyakorlati képzés feltételeinek gazdasági környezetben történõ megteremtését.   A társaság jelenleg a média-kommunikáció, üzleti ismeretek, idegenforgalom-vendéglátás, informatika területeken vesz részt a szakképzésben, de megtalálható a csapatban a GNM Színi Akadémia, Média Akadémia és a Futball Akadémia is. A jelenlegi kínálat újabb tagok belépésével tovább bõvíthetõ.

2008 évi több figyelemre méltó megmozdulásuk közül az egyik a tanulóik angliai szakmai gyakorlatainak megszervezése, valamint a New York filmakadémia nyári 3 hetes gyõri tábora.